ORGANI KLUBA

PREDSEDNIK
DRAGO DVANAJŠČAK

PODPREDSEDNIK IN TAJNIK
ALEKSANDER HUIČ

BLAGAJNIK
EDO LEBEN

IZVRŠNI ODBOR
DRAGO DVANAJŠČAK
ALEKSANDER HUIČ
EDO LEBEN
DARKO PLESNIK
MILOŠ ZAVADLAV

NADZORNI ODBOR
BORIS ŠAFNER MEX
TONI VAMBERGER

DISCIPLINSKA KOMISIJA
MAKS JANEŽIČ
GREGA PREPROTNIK
LOJZE ZOBAVNIK