ŠTAJERSKI ODRED

 BOGDAN KNAP
 BREDA GRADIŠNIK 
 DAMJAN GRZINČIČ
 ELVIR MALEC
 FRANCI PLESNIK
 GREGA PREPROTNIK
 JAKOB MATIJOVC
 KARLI GRADIŠNIK
 PRIMOŽ PLESNIK
 VINKO POLIČNIK